Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vĩnh Phú

Admin: Tú KG
FB: fb.com/tinhtukg
kiengiang-thcsvinhphu@edu.viettel.vn